دات نت نیوک
 

همانطور که برای ساخت و ساز به یک مهندس ناظر نیاز داریم تا سازه مان را طبق استانداردهای موجود، برپا کند، برای تولید یک پروژه چاپی به مراتب نیازی بیشتر از یک سازه به یک ناظر چاپ داریم تا از باطله شدن کار و هدر رفتن سرمایه مان، جلوگیری کند. در کار ساخت و ساز چنانچه هر قسمتی ایراد و اشکالی داشته باشد امکان بازسازی آن وجود دارد اما در یک کار چاپ شده اشکال دار، امکان هیچگونه بازسازی وجود ندارد و هیچ راهی جز باطله کردن آن نداریم.

ما تلاش می کنیم با مشکلات چاپ تا حد امکان مواجه نشویم در جایی که کسی حاضر به قبول مسئولیت نیست ؟ ( طراح ، چاپخانه را مقصر میداند، چاپخانه لیتوگرافی را، لیتوگرافی اشکال کار را در فایل ارسالی ، صحاف کل کار چاپی را و ... ) خلاصه هر کسی سعی میکند کار خودش را کامل و بی عیب جلوه دهد!!!

کار باید از ابتدا طوری هدایت و راهبری شود که در نهایت آن طور که انتظارش را داشتیم، تولید شود.

واقعیت امر این است که با توجه به مراحل مختلف و متنوع تولید ( طراحی، لیتوگرافی، کاغذ، چاپ، خدمات پس از چاپ، دایکات، چسب و ... ) و اینکه هر کدام از این ایستگاهها زبان خاص خودشان را دارند که نوعاٌ هم با زبان دیگری تا حدودی متفاوت است، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به طور اتفاقی این عوامل زبان هم را کامل متوجه شوند، نتیجه اش هم اینکه این مسئله در جایی خودش را نشان میدهد که بسته به حساسیت کار میتواند دردسرهای پیش بینی نشده ای را بوجود آورد.

ناظر چاپ با شناخت کاملی که از هر مرحله دارد قادر است بین تمامی این عوامل یک زبان مشترک ایجاد کرده و کار را از ابتدا طوری برنامه ریزی و هدایت کند که در روند تولید کوچکترین مشکلی پیش نیاید و کار طبق پیش بینی اولیه چاپ و تولید شود.

  • تاریخ : 15 شهریور 1396
  • زمان : 15:01
  • دسته بندی : اجرا