دات نت نیوک
 

طراحی بسته بندی به صورت خلاصه شامل هفت مرحله می باشد

  • تحقیقات و جمع آوری اطلاعات
  • ایجاد مفاهیم مقدماتی
  • تهیه یک طرح جامعه
  • طراحی پوشش یا سطح ظاهری
  • ساخت یک نمونه
  • آزمون پیش نمونه
  • تولید انبوه

مرحله اول: تحقیقات و جمع آوری اطلاعات

به عنوان یک طراح بسته بندی، نباید قرار دادن یک محصول در جعبه را بسته بندی بنامیم بلکه باید بسته ای بسازیم که منحصر به فرد باشد و از نظر زیبایی شناختی دلپسند باشد و تمام مولفه های لازم برای بسته بندی را داشته باشد .

برای این منظور ابتدا باید اطلاعات جمع آوری کنیم. تحقیقات طراحی بسته بندی نباید بعد از ارائه طرح صورت گیرد بلکه باید قبل از شروع طراحی انجام شود.

مرحله دوم: ایجاد مفاهیم مقدماتی

این مرحله شامل ایجاد تعداد ایده اولیه است. برای این کار مفهوم بسته بندی را بنویسید و سپس حداقل 10 تا 25 طرح اولیه بسازید.

مرحله سوم : تهیه یک طرح جامعه

فاز سوم شامل تهیه فاکتورهای جامعه است . این مرحله شامل طرح ساختار جعبه، مدل جعبه یا پیش نمونه می شود.

در این مرحله باید به تولید بالقوه و مسائل تولید توجه شود.

مرحله چهارم: طراحی پوشش یا سطح ظاهری

مرحله چهارم حول ساخت پوششی برای محصول می چرخد. با استفاده از علائم و نشانه ها، یک طرح آماده کنید که نشان دهنده آن چیزی باشد که می خواهید پوشش نهایی بسته باشد.

 

مرحله پنجم: ساخت یک نمونه

این مرحله شامل ساخت ماکت با یک نمونه است به طوری که تا حد امکان به طرح نهایی نزدیک باشد. این مرحله برای تست قابلیت عملی سازی مفاهیم طراحی که در مرحله دوم ایجاده شده است، مورد استفاده قرار می گیرد.

مرحله ششم: آزمون پیش نمونه

مرحله ششم طراحی بسته بندی شامل آزمودن بسته نهایی از نظر مهندسی، بصری، واسطه ها، مشتریان و اثربخشی هزینه است.

در واقع در این مرحله، طراحی بسته بندی را هم از لحاظ محافظتی و از لحاظ بازار محصول می سنجیم.

مرحله هفتم: تولید انبوه

بعد از بازخورهایی که از تست نهایی به دست آمد، اصلاحات لازم را در بسته بندی انجام میدهیم. در این هنگام است که بسته  بندی نهایی به دست می آید که مطابق محصول و سلیقه بازار است و می توان آن را به تولید انبوه رساند.

البته طراحی گرافیکی نیز مراحل خاص خود را داشته که بسیار حائز اهمیت بوده و به صورت موازی با طراحی بسته بندی مراحل خود را باید طی کند تا در  نتیجه محصولی با بسته بندی موفق وارد بازار شود.

  • تاریخ : 15 شهریور 1396
  • زمان : 16:00
  • دسته بندی : طراحی بسته بندی